תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר מכירות אונליין, shop.guetaavigdor.co.il, שבבעלותה ובניהולה של חברת גואטה אביגדור בע”מ ח.פ מס:513346601 (להלן: “החברה“), שכתובתה למשלוח דואר זאב שלנג 3, ראשון לציון ובדוא”ל: sherut@guetaavigdor.co.il (להלן: האתר“).

האתר מספק פלטפורמה קלה, נוחה ומקוונת לרכישת ציוד אספקה טכנית ועץ לבניה, לרבות מוצרים נלווים ו/או כל מוצר אחר המוצע למכירה באתר (להלן: “המוצרים). האתר פונה לכלל הצרכנים במדינת ישראל, ומאפשר רכישת מוצרים משלל מותגים מובילים ואיכותיים.

כל האמור בתנאי שימוש אלו (להלן גם: “ההסכם) נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

שימוש, כניסה והתחברות לאתר, לרבות רכישה באמצעותו, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה.

אתה מצהיר ומתחייב, שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, וכי הנך מעל לגיל 18. ככל שאין אתה עומד בתנאים הנ”ל, אין אתה מורשה להשתמש בשרותי האתר, ובכלל זה לבצע רכישה באמצעות האתר.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, יש לקרוא אותם בעיון רב.

הגדרות

 • האתר” – אתר מכירות אונליין, shop.guetaavigdor.co.il, שבבעלותה ובניהולה של החברה.
 • הרוכשים“, “הקונים” – אדם או מי מטעמו שרכש מוצרים באמצעות האתר, ו/או המשתמש באתר ו/או המשתמש במוצרים.
 • המוצרים” – ציוד אספקה טכנית ועץ לבניה לרבות מוצרים נלווים ו/או כל מוצר אחר המוצע למכירה באתר.

הגבלת אחריות האתר

 • באתר זה מפורסמים מוצרים למכירה.
 • יצרני ויבואני המוצרים הינם מחו”ל ומישראל, כאשר האתר מפרסם למכירה את המוצרים.
 • האתר מספק פלטפורמה קלה נוחה ומקוונת ומאפשר רכישת מוצרים לקונים דרך האתר באופן מקוון, כאשר האתר אינו בהכרח מחזיק במלאי.
 • רכישת המוצרים מותנית בקיומו של מלאי פנוי וזמין.
 • כאשר מבוצעת רכישה באמצעות כרטיס אשראי – ההזמנה תאושר על ידי החברה רק לאחר שליחת אישור רכישה לרכישת המוצרים, אשר ישלח לכתובת דואר אלקטרוני, שהזין הרוכש בעת הזמנת המוצר (להלן: “אישור הרכישה“).

יובהר, כי הזמנה שלא התקבל בגינה אישור רכישה לא אושרה על ידי החברה ולא התקבלה. אישור הרכישה ישלח לקונה לאחר שבוצע חיוב בכרטיס האשראי שהוזן על ידו בעת ביצוע ההזמנה באתר ואשר אושר על ידי חברת האשראי.

 • כאשר מבוצעת רכישה באמצעות “תשלום טלפוני” (השארת פרטי התקשרות לצורך ביצוע החיוב) – ההזמנה תאושר על ידי החברה רק לאחר שליחת אישור רכישה לכתובת דואר אלקטרוני, שהזין הרוכש בעת הזמנת המוצר.

יובהר, כי הזמנה שלא התקבל בגינה אישור רכישה לא אושרה על ידי החברה ולא התקבלה.

אישור הרכישה ישלח לקונה רק לאחר שבוצע חיוב בכרטיס האשראי שהוזן על ידו בעת ביצוע ההזמנה באתר ואשר אושר על ידי חברת האשראי.

 • להנהלת האתר שמורה הזכות, שלא לאשר את רכישת המוצרים על ידי הרוכש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין המוצרים באמצעי התשלום, אשר סופקו על ידי הרוכש, או שרוכש המוצרים אינו עומד בתנאי וכללי השימוש באתר, או בשל העדר מלאי זמין ו/או מכל סיבה אחרת.
 • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה כדי ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.

רכישת מוצרים באתר ותשלום

 • האתר מאפשר רכישת מוצרים לרוכש, אשר מעונין לרכוש מוצרים באמצעות האתר.
 • רכישת המוצרים באתר מותנית בקיומו של מלאי פנוי ומבוצעת באמצעות כרטיס אשראי.
 • הקונה ממלא פרטי אשראי ומאשר את הזמנתו.
 • הרוכש יקבל אישור ביצוע הזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני, אשר הוזנה על ידי המשתמש בעת הזמנת המוצרים, המאשר את משלוח בקשת רכישת המוצרים ואת פרטי ההזמנה (להלן: “אישור ההזמנה“). יובהר, כי אישור זה אינו מהווה אישור על רכישת המוצרים. יש לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי הוזנה כתובת דוא”ל נכונה.
 • עם אישור ההזמנה על ידי האתר מתבצע חיוב התשלום בגין המוצרים באופן אוטומטי בהתאם לפרטי האשראי שהוזנו על ידי הרוכש.
 • יודגש, כי להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת המוצרים על ידי הקונה, לרבות בכל מקרה בו: לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין המוצרים באמצעי התשלום שסיפק הקונה; לא נותר מלאי פנוי לרכישה; הרוכש אינו עומד בתנאי או כללי השימוש באתר; או קיים חשש סביר, כי הרוכש לא יעמוד בהתחייבותו ו/או עלול להפר את תנאי השימוש.
 • בנוסף, הנהלת האתר שומרת את הזכות שלא לאשר רכישת מוצרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • בעת ביצוע ההזמנה, ככל שהרוכש מאשר קבלת דבר דואר פרסומי מהנהלת האתר, באמצעות סימון בעת ביצוע הזמנת המוצר, הנך מאשר להנהלת האתר לשלוח בדואר אלקטרוני לרוכש מידע פרסומי ובכלל זה אודות מוצרים שונים וקישורים לרכישתם. אם הרוכש אינו מעונין לקבל את הדואר הפרסומי כאמור לעיל, עליו לפנות באמצעות פניה ל – sherut@guetaavigdor.co.il ולבקש הסרה מרשימת התפוצה.

אופן התשלום ואישור רכישת המוצרים

 • בעת ביצוע הזמנת המוצרים הרוכש יספק, בין היתר, את פרטי אמצעי התשלום, בעל אמצעי התשלום ופרטי קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש בעת הזמנת המוצרים (להלן: “פרטי התשלום).
 • התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, ומאסטר קארד וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים ככל שאלו יפורסמו באתר ויאושרו על ידי הנהלת האתר מעת לעת.
 • הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.
 • לאחר מתן אישור לרכישת המוצרים יתבצע חיוב ולאחר מכן ישלח אישור רכישה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת הזמנת המוצרים ויכלול את פרטי ההזמנה.
 • הקונה מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום.
 • הקונה מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.
 • סליקת התשלום מבוצעת על ידי גורם חיצוני, ומאובטח, והזמנה תיחשב כתקפה, אך ורק לאחר שאישרה הנהלת האתר את ההזמנה.

 משלוחים

 • מחיר המוצרים באתר לא כולל תשלום בגין משלוח, ומחיר המשלוח מוצג באתר באופן נפרד ב”דף התשלום” ועשוי להשתנות מעת לעת.
 • לאתר שמורה האפשרות לבצע משלוחים באמצעות דואר ישראל, דואר שליחים או בכל דרך אחרת שתראה לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים באתר כוללים רק ימי עסקים קרי, ימים א’-ה’ לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג, כאשר סיומו של יום עסקים הינו 17:00.
 • האתר לא יהא אחראי לעיכוב במשלוחים הנובע מכוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: חבלת סייבר, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.
 • לבחירת הרוכש האפשרות לאסוף את המוצר באופן עצמאי מכתובת החברה, ללא עלות משלוח. הכתובת לאיסוף עצמי: זאב שלנג 3, ראשון לציון, יש לתאם מראש.
 • ככל שהרוכש מעוניין באיסוף עצמי, עליו להגיע עד 10 ימי עסקים ממועד מתן הודעה טלפונית או בדרך אחרת על ידי מי מטעם האתר (כי הזמנתו ממתינה ל”איסוף עצמי” בכתובת החברה), לאיסוף המוצר שהוזמן על ידו.
 • לאישור עסקה אינטרנטית על הרוכש חלה חובת הצגת תעודת מזהה של בעל הכרטיס אשר אתו ביצע את העסקה.
 • ככל שהרוכש לא יאסוף את המוצר שהזמין תוך פרק הזמן האמור, החברה תהיה רשאית לעשות במוצר שהוזמן כרצונה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, רכישת המוצר תבוטל, הרוכש לא יהיה זכאי להחזר כספי או כל פיצוי אחר ולרוכש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בהקשר זה.

ביטול רכישה

 • סעיף זה חל על רכישות צרכניות כהגדרת המונח “צרכן” בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981, היכן שמדובר ברכישה עסקית ו/או למטרות מסחר, לא יחול סעיף 6, ולא עומדת לרוכש זכות ביטול עסקה.
 • ביטול רכישה יתאפשר ללא “דמי ביטול” בהתקיים כל התנאים הבאים:
 • הביטול יעשה בתוך 14 ימים מיום שקיבל את המוצר ארוז וסגור באריזתו המקורית.
 • המוצר לא נפגם ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש;
 • הרוכש הציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם האתר או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
 • החזרת התמורה ברחוב זאב שלנג 3, ראשון לציון, ובתיאום מראש.
 • האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.

בעלות בקניין הרוחני

 • כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.
 • כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
 • ככל שהנך חפץ בשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת הנהלת האתר בכתב ומראש.

רישיון שימוש מוגבל

 • בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בשירותי האתר, לרבות היתר לגלוש באתר.
 • כל שימוש שאינו בהתאם לרישיון המוגבל לרבות גלישה באתר, ייחשב כהפרה של הסכם זה.
 • ככל שהנך מעוניין לבצע רכישה עבור גורם אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאי הסכם זה.
 • הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים ו/או של החברה או מי מטעמה ו/או יבואנים ו/או גורם אחר, ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג’ כלשהו.
 • האמור באתר זה אינו בגדר חוות דעת מקצועית ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מבעלי מקצוע.
 • האתר רשאי לצרף את המידע אשר סופק על ידך למאגר המידע המנוהל על ידו בהתאם לקבוע בחוק.
 • חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר, ללא אישור מפורש בכתב ומראש של החברה. גלישה לאתר באמצעות בינה מלאכותית, או הפעלת מערכת אוטומטית שתגלוש לאתר, ללא אישור בכתב מהנהלת האתר, תחשב כפריצה לשרתי האתר, והנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למצות את הדין במישור הפלילי והאזרחי.

מדיניות פרטיות

 • מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.
 • הנך מצהיר ומסכים, כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי ואתה מעניק לאתר רשיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי לשלם לרוכש.
 • בעת ביצוע הזמנה הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום, אנא, שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה.
 • האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה על-פי דין.
 • הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.

עדכון תנאי ההתקשרות

 • האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
 • כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.

מקום השיפוט

הדין החל על הסכם זה בנוגע למחלוקות בין הגולשים ו/או הקונים לבין האתר, הנו הדין הישראלי בלבד, וכל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות תחולתו, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים

 • כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה ובדוא”ל לכתובות הנזכרות בראש ההסכם.
 • המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של הגולש ו/או הקונה תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.
 • דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.

אבטחת מידע ופרטיות בחנו

החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוח הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לממש את רכישת המוצר.